3.Sınıf Online Değerlendirme - 3. Sınıf 2.Hafta Online Kazanım Değerlendirme Testi

Haftalık Kazanım Değerlendirme Testi öğrencilerimizin hafta içerisinde işledikleri konulara yönelik hazırlanmıştır. 3.sınıf seviyesine uygun ikinci hafta konu kazanımlarına ilişkin 20 sorudan oluşur. Soruları dikkatlice okuyarak doğru seçenekleri işaretleyin.

egitimgen.com başarılar diler.

3. Sınıf 2. Hafta Kazanımları:

TÜRKÇE1.  Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
2.  Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.  Okuduğu metnin konusunu belirler.  
  
MATEMATİK1. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
2. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
  
FEN
BİLİMLERİ
1.  Dünya'nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
2.Dünya'da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
  
HAYAT BİLGİSİ1.Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
2.Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.

3.Sınıf Online Değerlendirme Kategorisindeki Konular

3.Sınıf Online Değerlendirme
Eğitimgen

Eğitimgen ailesine katılmak için bizimle iletişime geçin!

Eğitimgen: Tüm bilgi birikimimizi paylaşıyoruz

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen, yeni fikirler üreten, özgün ve farklı içerikler oluşturmaktayız.

YUKARI