Bilsem Hakkında - BİLSEM Bireysel (MÜLAKAT) Sonuç İtiraz Dilekçe Örneği

BİLSEM Bireysel (MÜLAKAT) Sonuç İtiraz Dilekçe Örneği

Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz

a) Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından "EK-2 İtiraz Başvuru Formu" doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.

b) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyalleri kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

c) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

ç) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Bilsem Hakkında Kategorisindeki Konular

Tablet Sınavına İtiraz


Bilsem Hakkında

Bilsem Ana Kategorisine En Son Eklenenler

Bilsem Hakkında
Eğitimgen

Eğitimgen ailesine katılmak için bizimle iletişime geçin!

Aktivite Ana Kategorisine En Son Eklenenler

Eğitimgen: Tüm bilgi birikimimizi paylaşıyoruz

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen, yeni fikirler üreten, özgün ve farklı içerikler oluşturmaktayız.

YUKARI